Afspraak

Plan uw afspraak

Bij tandartspraktijk de Kooiker wordt gewerkt volgens een afsprakensysteem. Van maandag tot en met vrijdag, tussen 8.00 uur en 17.30 uur en tevens op maandag avond van 18.00 tot 21.00 uur is het mogelijk om telefonisch een afspraak te maken voor een periodieke controle of specifieke tandheelkundige behandeling. Ons telefoonnummer:

Buiten deze uren kunt u voor spoedgevallen bellen met de praktijk en hoort u op het antwoordapparaat wie de dienstdoende tandarts is en hoe u deze kunt bereiken.

Afspraak annuleren

Gelieve uw afspraak minstens 24 uur van tevoren te annuleren, aangezien wij anders niet meer in staat zijn een andere patient op deze plek te kunnen plannen. Bij het niet nakomen of niet tijdig (tenminste 24 uur van te voren) annuleren van een afspraak worden de kosten in rekening gebracht. Dit volgens conform de richtlijnen van de Nederlandse Maatschappij tot Bevordering der Tandheelkunde. De door ons gehanteerde tarieven zijn door de overheid vastgesteld en dus voor iedere tandarts in Nederland gelijk. Van een voorgestelde behandeling kan vooraf een kostenbegroting gemaakt worden.

Uw nota

Sinds 1 januari 2009 werken wij met het clearingssysteem van Fa-med. Dit houdt in dat wij uw nota via Fa-med medical factoring rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen. Uw zorgverzekeraar vergoedt het verzekerd bedrag en u ontvangt van de verzekeraar alleen de restnota van de eigen bijdrage. U kunt ook kiezen om de nota rechtstreeks thuis te ontvangen, geeft u dit door aan onze receptie en wij zullen dit aanpassen. Voor vragen over uw nota kunt u tijdens kantooruren bellen met Fa-med: 0900-0885, of kijk op de website: www.notavanfamed.nl.

Vanaf 1 oktober 2021 ontvangt u de tandartsnota van Infomedics: www.infomedics.nl, telefonisch bereikbaar op: