Kwaliteitscertificering

In juni 2021 vond weer onze tweejaarlijkse Audit voor de ISO 9001 certificering plaatst. Wij zijn verheugd mede te kunnen delen dat de praktijk hier weer glansrijk voor is geslaagd.

ISO-certificering: De praktijk is ISO 9001 gecertificeerd. Dit is een zwaar keurmerk en een lang traject geweest om te behalen. Het betekent dat alle tandheelkundige en bedrijfsmatige processen die in de praktijk plaatsvinden geprotocolleerd zijn en extern getoetst worden. Zo streven we naar de hoogst haalbare kwaliteit voor u als patiënt.