Tarieven

Geachte Patiënt,

Sinds 1 januari 2013 gelden in de tandheelkunde weer vaste tarieven. Dit betekent dat alle behandelingen bij elke tandarts weer evenveel kosten.

Heeft u vragen over de kosten van een behandeling? Vraag uw tandarts voorafgaand om een begroting.

Via de website van de NZa (Nederlandse Zorg autoriteit) kunt u meer informatie vinden over de tandartstarieven: